English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

"Należy mocno podkreślić, że KANA przyczynia się
do rozwoju potencjału kapitału ludzkiego
w najbardziej innowacyjnych sektorach gospodarki."
Profesor Jerzy Buzek


KANA pomaga młodym ludziom - Państwa Firma może wesprzeć te działania i wykształcić przyszłych klientów!


KanaKANA nie ogranicza się do pełnienia roli instytucji szkoleniowej. Podjęliśmy wyzwanie bycia innowatorami, dlatego też poszukujemy stabilnych partnerów biznesowych, którym bliskie będzie nasze pragmatyczne podejście do tworzenia dobra publicznego poprzez wspieranie wszechstronnego rozwoju indywidualnego młodego pokolenia.


Zapraszamy do połączenia Państwa strategii Odpowiedzialności Korporacyjnej z naszymi działaniami. KANA jest w pełni gotowa by zaangażować się we wspólne przedsięwzięcia z Państwa firmą, aby skutecznie wykorzystywać konkretne wypracowane przez nas metody w dziedzinie zastosowania technologii informacyjnej oraz wieloletnie doświadczenie szkoleniowe. Nasze aspiracje kierują się ku przygotowaniu młodego pokolenia do bycia efektywnymi pracownikami, przedsiębiorcami oraz społecznie odpowiedzialnymi obywatelami.


Chcielibyśmy pozostać w czołówce!


Aby móc konsekwentnie wdrażać działania innowacyjne, niezbędna jest przestrzeń do kreatywności, zwłaszcza tam gdzie przynieść może najwspanialsze owoce. Niestety, znaczna część naszego czasu pochłaniana jest przez działania związane z gigantyczną biurokracją przy realizacji projektów unijnych. Tracony czas wolelibyśmy poświęcić na wspieranie naszych beneficjentów i ich wszechstronnego rozwoju - czyli tego, co dla nas najistotniejsze.


Dlatego tak bardzo zależy nam na możliwości nawiązania współpracy partnerskiej z podmiotami korporacyjnymi, gdyż w ten sposób moglibyśmy zapewnić naszej organizacji niesłabnące tempo rozwoju i działań twórczych. Zapraszamy do przyłączenia się do naszych działań. Nasz zespół specjalistów jest gotowy, by wraz z Państwem zastanowić się, jak możemy sprawić wspólnie, żeby nasz świat stał się lepszym miejscem do życia, uczenia się oraz tworzenia dóbr i usług. Poprzez naszą działalność edukacyjną chcemy wspierać tworzenie przyjaznego klimatu dla aktywności gospodarczej.


Świat obecnie staje w obliczu rosnącego braku akceptacji dla istniejącego porządku gospodarczego. Państwa działania podejmowane w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, skierowane do młodych ludzi, będą dobrą odpowiedzią na to zupełnie nowe wyzwanie.


Inwestycja w umiejętności młodych ludzi to inwestycja o gwarantowanym sukcesie.

Z Państwa pomocą możemy dotrzeć do tych, którzy już jutro staną się Państwa klientami bądź pracownikami.

Inwestując dziś w potencjał KANY Gliwice, pomagają nam Państwo utrzymać pozycję innowacyjnego lidera!


Kontakt:
Waldemar Kuwaczka
waldemar.kuwaczka@kana.gliwice.pl
tel. +48 501 330 397

EN, PL, D


Nasze konto:

konto bankowe (PLN): PeKaO SA I/o. Gliwice
nr konta: 46124013431111000023601741

bank account (Euro): PeKaO SA I/o. Gliwice
IBAN: PL28124013431978000023601783
SWIFT: PKOPPLPW

12.10.2011

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt