English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Jak inni nas widzą

Prof. Jerzy Buzek
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Inicjator Konkursu “Pro Publico Bono”

W roku 2002 KANA Gliwice została uhonorowana Pierwszą Nagrodą w kategorii Edukacja. Nagroda ta miała za na celu podkreślenie jak istotny wpływ ma działalność KANY na rozwój edukacji w Polsce. (...) Prawdziwym atutem KANY jest umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami pozarządowymi jak również z rozmaitymi rządowymi i samorządowymi instytucjami.


Microsoft

KANA Gliwice jest przykładem prawdziwego sukcesu edukacyjnego. Poprzez umiejętne połączenie współpracy z partnerami takimi jak Microsoft i osobistego zaangażowania całego zespołu, organizacja ta zdołała udoskonalić nie tylko umiejętności informatyczne młodzieży, lecz także polski system edukacji.

Pełny tekst Case Study - kliknij aby pobrać plik PDF


Siemens
Siemens wybrał KANĘ jako partnera ze względu na jej rozległe doświadczenie w zakresie edukacji młodzieży i doskonalenia nauczycieli.(...) Realizacja projektu okazała się absolutnym sukcesem dzięki wytężonej pracy i entuzjazmowi zespołu KANY. Od samego początku, cały zespół wyróżniał się zaangażowaniem, wszechstronną wiedzą a także kompetencjami pedagogicznymi i dydaktycznymi. Projekt został zrealizowany szybko i sprawnie. Dotrzymano wszystkich terminów.(...) Nasze doświadczenia pozwalają nam z całą pewnością zarekomendować KANĘ do realizacji projektów edukacyjnych.

Multimedia w dydaktyce - okładka


Andrzej Martynuska
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
www.wup-krakow.pl

Spośród wszystkich podmiotów, z którymi Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie współpracuje gliwicką KANĘ wyróżnia nie tylko dbałość o wysoką jakość oferowanego produktu - programu szkoleniowego z zakresu zastosowania technologii informacyjnej dopasowanej do potrzeb nauczycieli ale przede wszystkim osobiste zaangażowanie w ciągłą analizę w jaki sposób ten produkt służy zainteresowanym. W ten właśnie sposób KANA gromadzi doświadczenia i sama się doskonali.


Justyna Janiszewska
Prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji
www.edudemo.org.pl

Współpracujemy z gliwicką KANĄ od wielu lat w obszarze nowoczesnych technologii. Zespół KANY był i nadal pozostaje nieocenionym wsparciem dla Fundacji w rozwoju naszych własnych szkoleń on-line, nam z kolei udało się zasiać w KANIE bakcyla współpracy z partnerami ze Wschodu i wesprzeć w realizacji kilku przedsięwzięć. Wspólnie od 2008 r. tworzymy portal współpracy międzynarodowej www.civicportal.org.
Siłą KANY jest jej innowacyjność, gotowość do podejmowania nowych wyzwań, ale również ciepłe i otwarte podejście do odbiorców swoich działań.


Joanna Brehmer
Były sportowiec.
Obecnie: menadżer sportu, Kierownik Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Mikołów, międzynarodowy sędzia piłki ręcznej, wykładowca

Jako sportowiec, w wieku 23 lat, po powaznej kontuzji zerwania ścięgna Achillesa musiałam przewartościować swoje życie i przekwalifikować się zawodowo. KANA na nowo pozwoliła mi uwierzyć w siebie. KANA pozwoliła mi rozwijać się i bardzo mocno mi kibicowała w tym wszystkim. W KANIE pracują sami fachowcy i udało mi się od każdego z nich czegoś nauczyć. Aktualnie wykorzystuję wiele z tych umiejętności, które nabyłam podczas mojego pobytu w KANIE – języki obce, wykorzystanie internetu, zarządzanie projektami europejskimi. Dziesięć lat spędzonych KANIE sprawiło że dziś jestem tym, kim jestem.


Mariusz Kozubek
Dyrektor Teatru “A” Gliwice

Niewątpliwie Kana, wspierając naszą wczesną działalność, stworzyła warunki dzięki którym mógł powstać Teatr "A". Kana była naszą pierwszą bazą, pomagając nam w pierwszych latach uzyskać wsparcie finansowe i niezbędne wyposażenie, aż stanęliśmy "mocno na własnych nogach". Bez tego wspólnego początku dzis zapewne nie bylibyśmy w stanie z dumą spoglądać wstecz na 23 autorskich premier, 16 lat dynamicznej działalności i tysięcy spektakli zagranych w Polsce i za granicą.
http://www.teatr-a.art.pl/


Włodzimierz Myśliński
uczestnik szkoleń, następnie trener

To właśnie w Kanie moje palce po raz pierwszy dotknęły klawiatury. Tam byłem kursantem, potem wolontariuszem, a nawet uczestniczyłem w jednym z projektów jako prowadzący!
To miejsce skomputeryzowało mój świat, co korzystnie wpłynęło na moje dalsze życie, a nawet całej mojej rodziny.
Jedno wiem na pewno, zawsze będę Was mile wspominał, bo to były piękne, niezapomniane chwile!


Beata
nauczycielka sztuki

Udział w europejskim projekcie „Teach-IT.net na Śląsku” – zorganizowanym przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach pomógł usystematyzować moją wiedzę. Wskazał mi nowe kierunki i możliwości zastosowań technologii informacyjnej w mojej pracy dydaktycznej. Dzięki temu szkoleniu łatwiej obecnie mi przygotowywać materiały na lekcje np.: prezentacje w Power Point, a na zajęciach artystycznych stosuję program Audacity.


„Teach-IT.net na Śląsku. Doskonalenie nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej” – prowadzony przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach pozwolił mi na rozwinięcie i uzupełnienie kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w pracy zawodowej. Kurs pozwolił mi w nowatorski sposób spojrzeć na wiele zagadnień związanych z dydaktyką, organizacją pracy w szkole, czy też zajęć własnych w domu. Wprowadza w XXI wiek, w świat bez granic, globalną wioskę. Gdzie dzięki Internetowi, siedząc na końcu świata możemy bez trudu pokonywać różne bariery , granice i komunikować się z całym światem. Prowadzący był bardzo rzeczowy. Zajęcia były prowadzone prostym językiem, opatrzone licznymi przykładami, zawierały szereg ćwiczeń utrwalających zdobywaną wiedzę. Cierpliwie i ciekawie przekazywał nam swoją wiedzę.
Ewa - nauczycielka matematyki.

Kurs „Teach-IT.net na Śląsku. Doskonalenie nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej” pozwolił mi jako humanistce oswoić się z komputerem. Nie uważałam się za orędowniczkę komputeryzacji historii. Poznałam nowe możliwości i zastosowania IT, które ułatwiają pracę zarówno mi , jak i moim uczniom. IT daje możliwość pokazania w nowatorski sposób historii. Stare i nudne referaty można z powodzeniem zastąpić dynamiczną prezentacją w Power Point. Znalezienie odpowiedzi na pytania historyczne, nie wymaga już żmudnego wertowania książek w bibliotekach. Internet skraca odległości i oszczędza czas. Zajęcia były prowadzone w sposób otwarty i komunikatywny. A nauka sprawiła mi wielką radość.
Małgorzata - nauczycielka historii

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt