English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach projektu „NOWE PERSPEKTYWY - samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji: specjalisty ds. rozliczeń i obsługi projektu w okresie 1.07.2014 – 30.06.2015 r.

Pełne zapytanie ofertowe oraz formularz oferty są do pobrania poniżej.

20.06.2014

Pobierz pliki

Zapytanie ofertowe (431.10 kB)

Oferta (242.50 kB)

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt