English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Ogólnopolski KONKURS dla NAUCZYCIELI na stworzenie najlepszego kursu e-learningowego dla szkół ponadgimnazjalnych!

Gorąco zapraszamy nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie na stworzenie najlepszego kursu e-learningowego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Temat kursu jest dowolny, ale musi być powiązany z co najmniej jednym opracowanym w ramach projektu „Kształcenie Pełne Wyobraźni” programem nauczania z: Historii i społeczeństwa lub Przyrody; z zastrzeżeniem, że z bloku Historia i społeczeństwo należy wybrać tematy z wątków: 4, 6, 7 lub 9.

Kurs DL nie może dotyczyć tematów, do których kursy DL zostały już przygotowane w ramach projektu i znajdują się na platformie projektowej: http://kpw.edu.pl.

W celu uzyskania dostępu do zasobów platformy: http://kpw.edu.pl - zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 12 683 24 97 lub 12 683 24 80 lub mailowo: mstoklosa@wse.krakow.pl.

Programy nauczania wraz z tematami, do których należy stworzyć kursy DL dostępne są pod linkami:

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 31 MARCA 2015 roku.

Na laureatów czekają nagrody pieniężne, a dla szkół, które reprezentują – atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Aby wziąć udział w projekcie należy wysłać formularz zgłoszeniowy oraz deklarację wdrożenia w szkole minimum 1 programu nauczania, wypracowanego w projekcie w sytuacji zwycięstwa w konkursie. Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach (do pobrania poniżej)

Zapraszamy również do rozwiązania Quizu na FB, który jest etapem nieobowiązkowym, ale daje możliwość zdobycia dodatkowych 5 punktów w konkursie: https://www.facebook.com/wse.krakow/app_308634099277072

Z A P R A S Z A M Y!

17.01.2015

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt