English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Zapraszamy Uczestników na spotkanie

Zapraszamy wszystkich Uczestników projektu "Aktywność bez barier - integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych w wieku 18-25 lat z miasta Zabrze", a także Pracodawców, Organizatorów staży, Przyjaciół i Pracowników Kany na spotkanie podsumowujące realizację projektu.

Podczas spotkania otrzymacie Państwo Zaświadczenia o ukończeniu stażu.

Spotkanie odbędzie się 26 maja, o godzinie 11:00 w Ośrodku Konferencyjno- Szkoleniowym "Innowacja", przy ulicy Jagiellońskiej 38 A w Zabrzu (okolice Multikina), http://goo.gl/maps/6v6Uv.

13.05.2014

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt