English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

O Kanie

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA jest pozarządową organizacją oświatową.

Osobowość prawna została nadana KANIE na podstawie Rozporządzenia Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1995 r., Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 698.

Działając od 1994 roku realizuje swoje cele statutowe podnosząc kwalifikacje zawodowe wielu tysięcy młodych ludzi, których nie stać na odpłatne szkolenia. Oferta skierowana do młodzieży obejmuje szkolenia informatyczne i językowe. Oferta skierowana do nauczyciela obejmuje szkolenia z zakresu Technologii Informacyjnej.

Gliwicka KANA realizuje projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych programów Unii Europejskiej skierowane do nauczycieli, młodzieży oraz osób bezrobotnych.

Uczestnictwo we wszystkich kursach organizowanych w KANIE jest nieodpłatne.

W roku 2001 rozpoczęły się intensywne działania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wówczas KANA we współpracy z firmą Siemens zorganizowała pierwsze bezpłatne szkolenia dla nauczycieli Województwa Śląskiego -"Multimedia w dydaktyce". W latach 2001 - 2005 z programu tego skorzystało prawie 2200 nauczycieli. Ewaluacja tych szkoleń zaowocowała opracowaniem partnerskiego projektu w ramach programu Unii Europejskiej - Leonardo da Vinci: "Teach-IT.net - Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu". Efektem projektu są modułowe szkolenia stanowiące kompleksową odpowiedź na potrzeby nauczycieli zwiazane ze stosowaniem nowoczesnych rozwiązań w edukacji.

KANA wciąż rozwija opracowaną metodę w ramach Regionalnego Centrum Innowacji, wspieranego przez Microsoft oraz realizuje szereg projektów związanych z rozwijaniem umiejętności stosowanie technologii informacyjnej w celu optymalizacji procesu nauczania i uczenia się.

KANA nie prowadzi działalności gospodarczej, dlatego jej funkcjonowanie całkowicie uzależnione jest od finansowego wsparcia firm i organizacji a także pomocy wolontaryjnej ludzi dobrej woli.

Nagrody i wyróżnienia

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt