English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Organizacje współpracujące

WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
MICROSOFT Microsoft
CJD Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD)
SIEMENS Siemens
FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundacja "Edukacja dla Demokracji"
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "EDUCOM" w Lublinie
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
Rząd Kraju Północnej Nardenii-Westfalii
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen
Ukraiński Uniwersytet Katolicki
Uniwersytet Tampere
Pedagogické centrum Český Těšín
fundacja batorego Fundacja Batorego
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit
PHARE Fundusz PHARE
Janski Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt