English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Microsoft® opublikował studium przypadku (ang. case study) na temat projektu KANY Gliwice - "Teach-IT.net"

Dokument w języku angielskim, opublikowany na stronie Microsoft® , zawiera zarówno szczegółowe informacje na temat projektu "Teach-IT.net - Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu" jak również współpracy KANY Gliwice z firmą Microsoft® w ramach Programu "Partnerstwo dla Przyszłości". Uwagę poświęcono także aktualnie realizowanym projektom, będącym praktycznym wdrożeniem opracowanej metodologii doskonalenia zawodowego nauczycieli. Są to:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z case study.

Dokument można również obejrzeć na stronie prezentującej europejskie działania w ramach Programu "Partnerstwo dla Przyszłości".

03.07.2007

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt